Follow Us

Wakalah

Merupakan koperasi, agensi Arahn/Arahnu atau syarikat sdn bhd yang dilantik oleh Kelantan Gold Trade untuk beroperasi sebagai kaunter Dinar & Dirham KGT.

Apa itu Wakalah KGT?

Wakalah KGT ini merupakan koperasi, agensi Arahn/Arahnu atau Syarikat Sdn Bhd yang dilantik oleh Kelantan Gold Trade untuk beroperasi sebagai kaunter Dinar & Dirham KGT.

Tugas Wakalah

Wakalah yang dilantik oleh Kelantan Gold Trade akan menjalankan kaunter Dinar & Dirham bagi pihak KGT dan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan fizikal produk keluaran Kelantan Gold Trade di seluruh Malaysia.

Berikut merupakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kaunter Dinar & Dirham KGT: