WAKALAH DnD

Program Wakalah DnD adalah program yang diperkenalkan hasil kerjasama perniagaan dalam menjalankan aktiviti jual beli dinar, wafer dan dirham di setiap cawangan Ar-Rahnu atau Koperasi yang berdaftar sebagai Wakalah DnD di seluruh negeri di Malaysia. Objektif kerjasama perniagaan ini adalah dalam usaha menyebarkan produk dinar, wafer dan dirham di setiap negeri di Malaysia. Justeru itu, selari dengan objektif memartabtkan fungsi mata wang syariah pihak Kelantan Gold Trade Sdn Bhd melihat perkara ini sebagai usaha positif yang bakal dijalankan secara berterusan.

Senarai Wakalah DnD:

1: Yapeim Gold


(Senarai Wakalah masih dalam perbincangan)