JABATAN KEWANGAN & PENTADBIRAN

  • Phone: Phone: 09-744 1901

    Penolong Pengurus Pemasaran Dan Operasi
    TEL: 09-744 1901 / FAX : 09-7441902,

  • Phone: Phone: 09-744 1901

    PT 473, Tingkat Bawah bandar Baru Tunjong
    TEL: 09-744 1901 / FAX : 09-7441902, mardiana@kgt.com.my