Jabatan/Bahagian:

Jawatan: 

Emel:

Tel No:

No. Sambungan:-

WAN MUHAMMAD NAJAHUDDIN BIN WAN FUAD

Jabatan/Bahagian: Pemasaran & Operasi

Jawatan: Pengurus Kewangan & Operasi

Emel:

Tel No: 09 744 1901

No. Sambungan: 105

SUMARINA BINTI CHE HUSIN

Jabatan/Bahagian: Kewangan dan Pentadbiran

Jawatan: Eksekutif 

Emel:

Tel No: 09 744 1901

No. Sambungan: 103

NURUL AIN SHAFIA BINTI ISAHAK

Jabatan/Bahagian: Pemasaran & Jualan

Jawatan:Eksekutif

Emel:

Tel No: 09 744 1901

No. Sambungan: 101

NAJIBAH BINTI CHE AZMI

Jabatan/Bahagian: Stok & Operasi

Jawatan: Eksekutif

Emel:

Tel No: 09 744 1901

No. Sambungan: 104